Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 45510-5-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 380210
Katalogové èíslo 77905
Název dokumentu Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-1: Parní turbíny
Anglický název Guide for procurement of power station equipment - Part 5-1: Steam turbines
Datum vydání 01.05.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.040 - Plynové a parní turbiny. Parní stroje
27.100 - Elektrárny obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 45510-5-11998
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
54632ČSN EN 45510-5-1 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 45510-5-1 Tato norma poskytuje návod k sestavení technické specifikace pro pořizování parních turbín pohánějících generátory pro použití v elektrárnách. Tento pokyn pro pořizování neplatí pro zařízení k použití v zóně jaderného reaktoru v jaderných elektrárnách. Jiné možné aplikace takového zařízení nebyly při tvorbě tohoto pokynu uvažovány. Tento pokyn se týká: - Turbín s přihříváním páry a turbín bez přihřívání páry - Protitlakových turbín, jejichž odvod páry se použije pro proces ohřevu - Kondenzačních turbín, jejichž odvod páry je přímo připojen na kondenzátor - Turbín dvoutlakových nebo vícetlakových - Turbín s regeneračním oběhem - Turbín odběrových - Turbín s kombinovaným cyklem. Tento pokyn pro pořizování parních turbín byl vypracován pro používání se stávající evropskou normou EN 60045-1, má být proto považován za doplněk evropské normy. Tento pokyn se vztahuje spíše k funkci zařízení než k jeho konstrukčnímu provedení. Z tohoto důvodu je návod pro specifikaci uveden spíše z hlediska výkonnosti, než aby byl specifikován podrobný popis zařízení, které má být dodáno.