Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 0540-2
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730540
Katalogové číslo 77902
Název dokumentu Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Anglický název Thermal protection of buildings - Part 2: Requirements
Datum vydání 1.4.2007
Datum ukončení platnosti 1.11.2011
Datum účinnosti 1.5.2007
Věstník vydání (měs/rok) 4/07
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.120.10 - Tepelné izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
65819ČSN 73 0540-2 2002
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
89012ČSN 73 0540-2 2011
Anotace

ČSN 73 0540-2 Norma stanovuje tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního prostředí při jejich užívání, které podle stavebního zákona zajišťují hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu budov. Norma zajišťuje provázanost se soustavou zavedených souvisících evropských a mezinárodních norem, jakož i s navazujícími evropskými předpisy. Dodržení tepelně technických požadavků zajišťuje zejména prevenci tepelně technických vad a poruch budov, tepelnou pohodu uživatelů, požadovaný stav vnitřního prostředí pro užívání a technologické procesy a stavební předpoklady pro nízkou energetickou náročnost budov. Požaduje se po dobu ekonomicky přiměřené životnosti konstrukcí a budov, při jejich běžné údržbě a při působení běžně předvídatelných vlivů. Požadované hodnoty přitom stanovují úroveň technického požadavku, prokazovanou a písemně dokládanou v návaznosti na technické předpisy při stavebním řízení podle zvláštního předpisu. Doporučené hodnoty stanovují úroveň vhodnou pro energeticky úsporné budovy. Norma platí pro nové budovy a pro stavební úpravy, udržovací práce, změny v užívání budov a jiné změny dokončených budov. Norma platí i pro nevytápěné budovy nebo nevytápěné zóny, s požadovaným stavem vnitřního prostředí. Neplatí pro budovy převážně velkoplošně otevřené, nafukovací haly, stany, mobilní buňky, skleníky, stájové objekty, chladírny a mrazírny a pro stavby, kde není požadován stav vnitřního prostředí. Pro budovy památkově chráněné nebo stávající budovy uvnitř památkových rezervací podle zvláštního předpisu platí norma přiměřeně možnostem tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při jejich užívání. Proti předchozímu znění dochází k větší provázanosti se soustavou zavedených souvisících evropských a mezinárodních norem a návaznosti na nové předpisy zajišťující základní požadavek na tepelnou ochranu budov a stavební předpoklady jejich nízké energetické náročnosti. Nově je formulován požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu s využitím vlastnosti konstrukce - teplotního faktoru vnitřního povrchu fRsi. Hodnocení stavebně energetických vlastností budovy se zjednodušuje na hodnocení prostupu tepla obvodovým pláštěm budovy prostřednictvím průměrného součinitele prostupu tepla Uem. Energetický štítek budovy se mění na energetický štítek obvodového pláště budovy, klasifikace se upravuje podle metodiky platné pro štítky energetické náročnosti budovy. Doplňují se specifické pokyny pro navrhování lehkých obvodových plášťů budov. Proti předchozímu znění normy se prakticky nemění výše požadavků.