Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1992-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736208
Katalogové èíslo 77901
Název dokumentu Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady
Anglický název Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 2: Concrete bridges - Design and detailing rules
Datum vydání 01.05.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.40 - Betonové konstrukce
93.040 - Mosty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1992-22005
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85392ČSN EN 1992-2 2007Z1
92209ČSN EN 1992-2 2007Z2
517798ČSN EN 1992-2 2007Z3
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
83808ČSN EN 1992-2 2007Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75971ČSN EN 1992-2 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1992-2 ČSN EN 1992-2 (73 6208) přejímá evropskou normu EN 1992-2:2005 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady, včetně jejích příloh A až QQ. Nahrazuje předběžnou normu ČSN P ENV 1992-2:1998 (73 6208) Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty včetně národního aplikačního dokumentu, které budou zrušeny po zavedení příslušného souboru Eurokódu, nejpozději do března 2010. Součástí ČSN EN 1992-2 je národní příloha NA k EN 1992-2, která určuje národně stanovené parametry (NSP) platné pro území České republiky.