Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1806
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 734203
Katalogové èíslo 77785
Název dokumentu Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody
Anglický název Chimneys - Clay/ceramic flue blocks for single-wall chimneys - Requirements and test methods
Datum vydání 01.02.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.060.40 - Komíny. Světlíky. Šachty
91.100.25 - Keramické stavební výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 18062006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
62213ČSN EN 1806 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1806 V normě ČSN EN 1806 jsou stanoveny požadavky na pálené/keramické komínové tvárnice s plnými stěnami nebo se stěnami s vertikálními dutinami. Tvárnice jsou bez napojení nebo s napojovací částí pro provázání s přilehlou stěnou. Tepelná izolace ve stěně tvárnice je buď ve vertikálních dutinách nebo přichycena na vnější líc stěny. Z pálených keramických komínových tvárnic je montován kompletní jednovrstvý komín nebo jsou tvárnice součástí vícevrstvého komína. Norma obsahuje typy tvárnic, materiály a parametry komínových tvárnic, požadavky na zkoušení a označování.