Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1998-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730036
Katalogové èíslo 77782
Název dokumentu Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
Anglický název Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
Datum vydání 01.02.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.120.25 - Antiseizmická ochrana a ochrana proti vibracím
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1998-62005
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85370ČSN EN 1998-6 2007Z1
79349ČSN EN 1998-6 2007NA ed. A01.01.2012
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74536ČSN EN 1998-6 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1998-6 Tato norma stanovuje požadavky, kritéria a pravidla pro navrhování vysokých štíhlých konstrukcí: věží, včetně zvonic, vodojemů, rozhlasových a televizních věží, stožárů, komínů (včetně volně stojících průmyslových komínů) a majáků v seizmických situacích. Jsou uvedena zvláštní ustanovení týkající se železobetonových a ocelových komínů, ocelových věží a ocelových kotvených stožárů. Jsou také stanoveny požadavky na nenosné prvky, jako antény, vložky komínů a další příslušenství.