Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1948-3
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 834745
Katalogové číslo 77749
Název dokumentu Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 3: Identifikace a stanovení PCDD/PCDF
Anglický název Stationary source emissions - Determination of mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 3: Identification and quantification of PCDDs/PCDFs
Datum vydání 1.2.2007
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.3.2007
Věstník vydání (měs/rok) 2/07
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.040.40 - Stacionární zdroje emisí
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 1948-32006
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
52215ČSN EN 1948-3 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1948-3 Norma stanoví postup identifikace a stanovení odebraných vzorků PCDD/PCDF, který je nedílnou součástí celkového postupu měření. Pro stanovení PCDD/PCDF je nezbytné použití dalších dvou částí EN 1948-1:2006 a EN 1948-2:2006 určujících postupy odběru vzorků a postupy extrakce a čištění. Norma byla vypracována pro měření hmotnostních koncentrací PCDD/PCDF okolo 0,1 ng I-TEQ/m3 v odpadních plynech ze stacionárních zdrojů. Norma stanoví jak metodu validace, tak soubor požadavků řízení jakosti, které musí být splněny při použití postupů identifikace a stanovení PCDD/PCDF. Validační zkoušky byly prováděny s odpadními plyny ze spaloven komunálního odpadu s obsahem asi 0,1 ng I-TEQ/m3 a s obsahem prachových částic od 1 mg/m3 do 15 mg/m3. Přestože norma byla vypracována a validována především pro odpadní plyny produkované spalovnami odpadů, lze jí použít v širokém rozsahu koncentrací a pro různé zdroje emisí. Postupy uvedené touto normou určují požadavky, které je nutné splnit při stanovení 17 kongenerů nezbytných pro výpočet celkového I-TEQ. Obsáhlá přílohová část uvádí příklady použití metod identifikace a stanovení jako příklady schválených postupů a vztah k příslušným směrnicím EU. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.