Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16000-1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 835801
Katalogové číslo 77747
Název dokumentu Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků
Anglický název Indoor air - Part 1: General aspects of sampling strategy
Datum vydání 1.2.2007
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.3.2007
Věstník vydání (měs/rok) 2/07
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.040.20 - Venkovní ovzduší
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN ISO 16000-12006
ISO 16000-12004
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 16000-1 Normy řady EN ISO 16000 jsou určeny pro měření kvality vnitřního ovzduší. EN ISO 16000-1 má sloužit při přípravě plánu měření znečištění vnitřního ovzduší. Norma uvádí zásady pro přípravu plánu odběru vzorků pro monitoring vnitřního ovzduší. : je nutné vyjasnit si jeho cíle, určit kde, kdy, jak často a v jakých časových intervalech se monitoring bude provádět. Příprava plánu závisí na řadě okolností určujících vnitřní prostředí, na cílech prováděného měření a konečně na prostředí samotném. Součástí plánu monitoringu vnitřního ovzduší je i určení místa, času četnosti a časového intervalu provádění monitoringu. Tato část EN ISO 16000 pojednává o významu uvedených faktorů a nabízí metody pro určení vhodného plánu odběru vzorků. Tuto část EN ISO 16000 lze použít pro vnitřní prostředí jako jsou byty s obývacími místnostmi, ložnicemi, domácími dílnami, rekreačními a sklepními místnostmi, kuchyněmi a koupelnami; dílny nebo pracoviště v budovách, které nespadají, co se týče kvality ovzduší, do působnosti orgánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (například kanceláře, prodejny); veřejné budovy (například nemocnice, školy, mateřské školy, sportovní haly, knihovny, restaurace a bary, divadla, kina a další podobné místnosti) a rovněž kabiny vozidel. Obsáhlá přílohová část uvádí příklady zdrojů látek znečišťujících vnitřní ovzduší, hlavní znečišťující látky a přehled procesů a činností vedoucích k jejich vzniku. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.