Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16000-9
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 835801
Katalogové číslo 77742
Název dokumentu Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory
Anglický název Indoor air - Part 9: Determination of the emission of volatile organic compound from building products and furnishing - Emission test chamber method
Datum vydání 1.2.2007
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.3.2007
Věstník vydání (měs/rok) 2/07
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.040.20 - Venkovní ovzduší
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN ISO 16000-92006
ISO 16000-92006
Změny
Opravy
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
81001ČSN EN ISO 16000-9 2007Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
57696ČSN P ENV 13419-1 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 16000-9 Normy řady EN ISO 16000 jsou určeny pro měření kvality vnitřního ovzduší. Tato část EN ISO 16000 uvádí obecnou laboratorní zkušební metodu pro stanovení emisí těkavých organických látek (VOC) z nově vyrobených stavebních materiálů nebo z nábytku za určených klimatických podmínek. Získané emisní údaje lze využít k výpočtu koncentrací VOC v modelové místnosti. Norma popisuje různé zkušební emisní komory používané pro stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů nebo z nábytku. Vychází z určení plošně vztaženého měrného emisního toku VOC, které jsou uvolňovány stavebními materiály. Zkouška se provádí ve zkušební emisní komoře při konstantní teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a průtoku vzduchu vztaženém na plochu. Vzduch v této zkušební emisní komoře je dokonale míchán a naměřené koncentrace VOC ve vzduchu vycházejícím z komory představují koncentrace v ovzduší zkušební emisní komory. Norma uvádí postup výpočtu měrných emisních toků jednotlivých VOC. Odběr vzorků, přeprava a uchovávání zkoušených materiálů spolu s přípravou zkušebních vzorků jsou popsány v EN ISO 16000-11. Metody odběru a analýzy vzorků vzduchu pro stanovení VOC jsou popsány v EN ISO 16000-6 a EN ISO 16017-1. Všeobecný popis zkušební emisní komory je uveden v příloze C této části EN ISO 16000. Stanovení formaldehydu emitovaného dřevitými deskami je uvedeno v EN 717-1:2004. Při stanovení emisí formaldehydu je však v případě dřevitých panelů a ostatních konstrukčních materiálů možno použít rovněž EN ISO 16000-9. Postup měření formaldehydu je popsán v EN ISO 16000-3. Tato část normy EN ISO 16000 dále popisuje systém prokazování a řízení jakosti, příklady průtoku vzduchu a zkušebních emisních komor. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.