Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1315
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441315
Katalogové èíslo 77561
Název dokumentu Tuhá paliva - Skladování
Anglický název Solid mineral fuels - Storage
Datum vydání 01.01.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
28174ČSN 44 1315 1989
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 44 1315 Tato norma stanoví postupy skladování tuhých fosilních paliv a opatření sledující jejich hospodárné a bezpečné skladování v energetických výrobnách, průmyslových závodech, uhelných skladech, uhelnách a sklepech spotřebitelů. Norma neplatí pro skladování tuhých biopaliv, tuhých alternativních paliv a pro skladování uhelného prachu pro prášková topení, letku (rozměru zrna pod 0,5 mm) a těžného uhlí na důlních závodech a úpravnách uhlí.