Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13706-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 649312
Katalogové èíslo 77479
Název dokumentu Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 3: Specifické požadavky
Anglický název Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded profiles - Part 3: Specific requirements
Datum vydání 01.01.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 83.120 - Ztužené plasty
83.140.99 - Ostatní výrobky z pryže a plastů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13706-32002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66595ČSN EN 13706-3 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13706-3 Tato norma určuje specifikaci pultrudovaných (tažených) profilů. Specifikace uvádí minimální hodnoty technických parametrů konstrukčních pultrudovaných profilů ve vztahu ke dvěma třídám normy. Specifikace udává třídy, které jsou značeny kódem Exx. Tento kód souvisí s efektivním modulem pružnosti profilu měřeným pomocí zkoušení délky celého profilu. Jsou definovány dvě třídy a to: E23 a E17. V jednotlivých tabulkách normy ČSN EN 13706-3 jsou uvedeny vlastnosti, kterých musí být dosaženo pro každou z tříd profilu a dále také vlastnosti, které mohou být stanoveny. V kapitole 4 této normy jsou uvedeny odkazy na zkušební metody pro stanovení vlastností k určení vhodnosti profilu pro specifickou aplikaci.