Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13706-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 649312
Katalogové èíslo 77478
Název dokumentu Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky
Anglický název Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded profiles - Part 2: Methods of test and general requirements
Datum vydání 01.01.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 83.120 - Ztužené plasty
83.140.99 - Ostatní výrobky z pryže a plastů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13706-22002
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
84260ČSN EN 13706-2 2007Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66594ČSN EN 13706-2 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13706-2 Tato norma uvádí obecné požadavky, které platí pro specifikaci použitelné k upřesnění všech typů pultrudovaných (tažených) profilů podle předmětu části 1 ČSN EN 1370, specifikuje také vlastnosti, které je třeba sledovat při přípravě zkušebních těles pro stanovení mechanických vlastností požadovaných v normě ČSN EN 13706-1 k označování a pro stanovení specifických požadavků v normě ČSN EN 13706-3. Zkušební metody, stejně jako tolerance pro pultrudované konstrukční profily, pokyny pro kvalitu a její zabezpečení jsou rovněž uvedeny.