Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13706-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 649312
Katalogové èíslo 77477
Název dokumentu Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování
Anglický název Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded profiles - Part 1: Designation
Datum vydání 01.01.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 83.120 - Ztužené plasty
83.140.99 - Ostatní výrobky z pryže a plastů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13706-12002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66751ČSN EN 13706-1 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13706-1 Tato norma specifikuje systém datových bloků pro označování konstrukčních profilů, které byly vyrobeny pultruzí (tažením) z kompozitů na bázi plastů vyztužených vlákny. Typy pultrudovaných konstrukčních profilů se navzájem rozlišují pomocí klasifikačního systému založeného na informaci o použitém typu polymerní matrice, výztuže a aditivech. Pro jednoznačné označování je blok jednotlivých položek rozdělený do maximálně 5 bloků obsahujících údaje jako je popisný blok, který musí být od číselného bloku oddělen čárkou. Mezi jednotlivými bloky jsou mezery. První znak v bloku jednotlivých položek musí být pomlčka. Bloky jednotlivých položek musí být od sebe odděleny čárkami. Pokud se datový blok nepoužívá, musí být tato skutečnost označena. Normu ČSN EN 13706-1 lze použít na pultrudované profily vyrobené pouze z kompozitů na bázi vyztužených plastů. Platí pro materiály připravené k užití ve formě přímých profilů, nebo v rolích pro konstrukční aplikace. Tato norma neposkytuje technické údaje, prováděcí údaje ani údaje pro provozní podmínky, které mohou být požadovány k bližšímu určení profilu pro příslušnou aplikaci.