Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 9927-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270041
Katalogové èíslo 77475
Název dokumentu Jeřáby - Inspekce - Část 3: Věžové jeřáby
Anglický název Cranes - Inspections - Part 3: Tower cranes
Datum vydání 01.03.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 9927-32005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 9927-3 Tato část ISO 9927 stanovuje pravidelné inspekce, které musí být provedeny na věžových jeřábech. Používá se v návaznosti na ISO 9927-1. Netýká se inspekce, která musí být provedena před prvním použitím věžového jeřábu.