Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 14963
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 747717
Katalogové číslo 77465
Název dokumentu Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody
Anglický název Roof coverings - Continuous rooflights of plastics with or without upstands - Classification, requirements and test methods
Datum vydání 01.12.2006
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.01.2007
Věstník vydání (měs/rok) 12/06
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.060.20 - Střechy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 149632006
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14963 Norma stanovuje požadavky na pásové střešní světlíky z plastů (např. GF-UP, PC, PMMA, PVC) s nebo bez nosných profilů pro použití s podstavci z např. GF-UP, PVC, oceli, hliníku, dřeva nebo betonu pro montáž do střech. Tyto střešní světlíky se používají za účelem osvětlení vnitřního prostoru denním světlem a větrání vnitřního prostoru otevíracím zařízením. Norma platí pro pásové střešní světlíky bez podstavce a pro pásové střešní světlíky, u kterých jediný výrobce poskytuje všechny součásti střešního světlíku s podstavcem, které jsou zakoupeny najednou. Norma platí pro pásové světlíky, které se osazují ve sklonu nejvýše 10° od vodorovné roviny a v půdoryse nejvýše 10° od spádnice (viz obrázek 1): a) s nosnými profily: - symetrické, sedlové, obloukové (viz obrázek 2) nebo pultové (viz obrázek 3); - pravoúhlého půdorysu, zhotovené s nosnými profily paralelními s rozpětím; b) bez nosných profilů: - symetrické, sedlové nebo obloukové s úhlem nejvýše 45 °(měřený od vodorovné osy v místě připevnění, viz obrázek 4); - pravoúhlého půdorysu, zhotovené s rozpětím (šířkou) menší nebo rovnou 2,5 m. Norma platí pro pásové světlíky, včetně obloukových světlíků, s plastovými prosvětlovacími deskami pravoúhlého půdorysu pokládanými na střechu s nejmenší vzdáleností b/3 (b = efektivní rozpětí střešních světlíků odpovídající světlému průřezu). Podstavec může být samonosný nebo nesamonosný. Návrh podstavce není součástí této evropské normy. Podstavce mohou být prefabrikované nebo zhotovené na místě. Prefabrikované podstavce se považují za součást pásového střešního světlíku. Tato evropská norma se nevztahuje na podstavce vyrobené na místě.