Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 300
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 492615
Katalogové èíslo 77408
Název dokumentu Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) - Definice, klasifikace a požadavky
Anglický název Oriented Strand Boards (OSB) - Definitions, classification and specifications
Datum vydání 01.12.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 79.060.20 - Dřevovláknité desky. Dřevotřískové desky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 3002006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
53357ČSN EN 300 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 300 Tato evropská norma definuje termíny, stanoví klasifikaci a požadavky na desky z dlouhých, plochých a orientovaných třísek (OSB) a pravidla pro hodnocení shody jejich vlastností s touto normou. Hodnoty uvedené v této normě však nejsou charakteristické hodnoty, které by bylo možno použít při navrhování konstrukcí.