Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62305-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341390
Katalogové èíslo 77239
Název dokumentu Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy
Anglický název Protection against lightning - Part 1: General principles
Datum vydání 01.11.2006
Datum ukonèení platnosti 13.01.2014
Datum úèinnosti 01.12.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
91.120.40 - Ochrana před bleskem
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62305-12006
IEC 62305-12006
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
88946ČSN EN 62305-1 2006Z113.01.2014
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
78925ČSN EN 62305-1 2006Opr.113.01.2014
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
6580ČSN 34 1390 1969
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88945ČSN EN 62305-1 ed. 2 2011
Anotace

ČSN EN 62305-1 Tato část IEC 62305 poskytuje obecné principy, kterými se má řídit ochrana před bleskem - staveb včetně jejich instalací a obsahu, stejně jako osob, - inženýrských sítí připojených ke stavbě. Tato norma není určena pro: - železniční systémy; - dopravní prostředky, lodě, letadla, námořní instalace; - podzemní vysokotlaká potrubí; - potrubí, silnoproudá elektrická a telekomunikační vedení, která nejsou připojena ke stavbám.