Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60950-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 369060
Katalogové èíslo 77236
Název dokumentu Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Information technology equipment - Safety Part 1: General requirements
Datum vydání 01.11.2006
Datum ukonèení platnosti 20.12.2020
Datum úèinnosti 01.12.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 35.020 - Informační technologie (IT) obecně
35.260 - Kancelářské stroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60950-12006
IEC 60950-12005
IEC 60950-1/Cor.12006
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
99301ČSN EN 60950-1 ed. 2 2006Z101.06.2018
84613ČSN EN 60950-1 ed. 2 2006A1120.12.2020
87250ČSN EN 60950-1 ed. 2 2006A120.12.2020
89613ČSN EN 60950-1 ed. 2 2006A1220.12.2020
94532ČSN EN 60950-1 ed. 2 2006A220.12.2020
504714ČSN EN 60950-1 ed. 2 2006Z220.12.2020
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
90373ČSN EN 60950-1 ed. 2 2006Opr.120.12.2020
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
65978ČSN EN 60950-1 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99300ČSN EN 62368-1 2015
Anotace

ČSN EN 60950-1 ed. 2 Norma se vztahuje na zařízení informační technologie napájená ze sítě nebo z baterií, včetně elektrických kancelářských zařízení a přidružených zařízení, s jmenovitým napětím nepřevyšujícím 600 V. Dále se tato norma vztahuje na zařízení informační technologie, která jsou navržena pro použití jako telekomunikační koncové zařízení a zařízení infrastruktury telekomunikační sítě, bez ohledu na zdroj napájení, nebo jsou navržena a určena k přímému připojení ke kabelovému distribučnímu systému, případně jsou použita jako zařízení infrastruktury tohoto systému, bez ohledu na zdroj napájení a nebo jsou navržena k využívání střídavé napájecí sítě jako komunikačního přenosového média. Tato norma stanovuje požadavky určené ke snížení nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění operátora nebo osoby bez elektrotechnické kvalifikace, která může přijít do styku se zařízením, případně i pro osoby provádějící údržbu.