Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1995-1-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731701
Katalogové èíslo 77228
Název dokumentu Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Anglický název Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings
Datum vydání 01.12.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.20 - Dřevěné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1995-1-12004
EN 1995-1-1/AC2006
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
82853ČSN EN 1995-1-1 2006A1
97518ČSN EN 1995-1-1 2006A2
79375ČSN EN 1995-1-1 2006NA ed. A01.12.2011
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
72563ČSN EN 1995-1-1 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1995-1-1 ČSN EN 1995-1-1 platí pro navrhování pozemních a inženýrských staveb ze dřeva nebo konstrukčních výrobků na bázi dřeva, spojovaných pomocí lepidel nebo mechanických spojovacích prostředků. Zahrnuje zásady a požadavky na bezpečnost a použitelnost konstrukcí a základy navrhování a posuzování podle teorie mezních stavů.