Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 61225
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356670
Katalogové èíslo 77174
Název dokumentu Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Požadavky na elektrické napájení
Anglický název Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Requirements for electrical supplies
Datum vydání 01.03.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.120.20 - Jaderné elektrárny, bezpečnost
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 612252005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 61225 Tato norma specifikuje vlastnosti a funkční charakteristiky systémů elektrického napájení nezbytných pro systémy kontroly a řízení (I&C) důležité pro bezpečnost jaderných elektráren. Rovněž jsou uvedeny pokyny pro případné použití těchto napájení pro jiné systémy I&C. definuje metody použití týkající se bezpečnostní příručky Mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA Safety Guide NS-G-1.3.