Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12094-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389231
Katalogové èíslo 77063
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení
Anglický název Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 6: Requirements and test methods for non-electrical disable devices
Datum vydání 01.11.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12094-62006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
63871ČSN EN 12094-6 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12094-6 Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení používaná v hasicích zařízeních na CO2, na inertní plyn nebo na halon. Mezi příklady patří: a) odpojovací ventil v potrubí vedoucím do chráněného prostoru nebo v řídicí větvi; b) zařízení blokující spouštěč v baterii zásobníků nebo uzavírací ventil v jednosekčním hasicích zařízeních nebo spouštěč sekčních ventilů ve vícesekčních hasicích zařízeních.