Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12094-8
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389231
Katalogové èíslo 77062
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 8: Požadavky a zkušební metody pro propojovací součásti
Anglický název Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 8: Requirements and test methods for connectors
Datum vydání 01.11.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12094-82006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
58000ČSN EN 12094-8 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12094-8 Tato evropská norma specifikuje požadavky a popisuje zkušební metody pro ohebné i pevné spojovací součásti používané v hasicích zařízeních na CO2, na inertní plyn nebo na halon. Tato evropská norma platí pro spojovací součásti používané: - mezi ventily zásobníků a sběrným potrubím (spojovací součást typu 1 a typu 5); - v pneumatických řídicích větvích (spojovací součást typu 3); - v rozvodném potrubí hasicích zařízení za sběrným potrubím/sekčním ventilem (spojovací součást typu 2 nebo typu 4).