Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14904
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 735926
Katalogové èíslo 76984
Název dokumentu Povrchy pro sportoviště - Halové povrchy pro víceúčelové použití - Specifikace
Anglický název Surfaces for sports areas - Indoor surfaces for multi-sports use - Specification
Datum vydání 01.11.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 97.220.10 - Sportoviště
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 149042006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14904 Tato evropská norma specifikuje požadavky na sportovní povrchy pro víceúčelové sportovní haly a požadavky na bezpečnost při používání. Zahrnuje také podlahové systémy tvořené konstrukcí podkladu a vrchními vrstvami, které jsou prefabrikované, vyrobené na místě nebo se jedná o kombinaci těchto typů. Je také určena pro posuzování shody výrobků podle požadavků této evropské normy. Tato evropská norma není platná pro tenisové haly.