Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 5710
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 735710
Katalogové èíslo 76640
Název dokumentu Požární stanice a požární zbrojnice
Anglický název Fire stations and Fire houses
Datum vydání 01.11.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.040.99 - Ostatní stavby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
5568ČSN 73 5710 1980
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 5710 Norma stanoví zásady pro projektování požárních stanic a požárních zbrojnic jako objektů určených pro výkon služby jednotek požární ochrany. Upravuje druh a velikost objektů, umístění objektů, komunikace pro požární techniku a parkoviště, zabezpečení výjezdu požární techniky na veřejnou komunikaci a specifikuje vnitřní a vnější dispozici a zvláštní vybavení předmětných objektů.