Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 14617-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013630
Katalogové èíslo 76536
Název dokumentu Grafické značky pro schémata - Část 1: Všeobecné informace a rejstříky
Anglický název Graphical symbols for diagrams - Part 1: General information and indexes
Datum vydání 01.09.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.080.30 - Grafické značky pro použití v technických výkresech, diagramech, plánech, mapách a v jiné dokumentaci technických výrobků
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 14617-12005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69508ČSN ISO 14617-1 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 14617-1 Tato část ISO 14617 slouží jako úvod ke všem ostatním částem. Zahrnuje rejstříky abecední rejstřík a rejstřík registračních čísel, a rejstřík křížových odkazů ke vztaženým položkám nacházejících se v ostatních mezinárodních normách. Podává informace zejména o tvorbě a užití registračních čísel pro identifikaci grafických značek používaných ve schématech, pravidla prezentace a aplikace těchto značek a příklady jejich použití a aplikaci.