Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1997-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731000
Katalogové èíslo 76531
Název dokumentu Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla
Anglický název Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules
Datum vydání 01.09.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
93.020 - Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1997-12004
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
78274ČSN EN 1997-1 2006NA ed. A
95384ČSN EN 1997-1 2006A1
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
84131ČSN EN 1997-1 2006Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31060ČSN 73 1001 1987
72560ČSN EN 1997-1 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1997-1 EN 1997 se má používat společně s EN 1990:2002, která stanovuje zásady a požadavky pro bezpečnost a použitelnost, popisuje zásady navrhování a ověřování a uvádí pokyny pro související hlediska spolehlivosti konstrukcí. EN 1997 platí pro geotechnická hlediska navrhování pozemních a inženýrských staveb. Je rozdělena do různých samostatných částí (viz 1.1.2 a 1.1.3). EN 1997 je zaměřena na požadavky pevnosti, stability, použitelnosti a trvanlivosti konstrukcí. Ostatní požadavky, např. týkající se tepelné a zvukové izolace, se neuvažují. Číselné hodnoty zatížení pozemních a inženýrských staveb, které přicházejí v úvahu při návrhu různých typů konstrukcí, poskytuje EN 1991. Zatížení, které vyvolává základová půda, jako jsou zemní tlaky, se musí vypočítat podle pravidel EN 1997. Pro provádění staveb a profesionalitu jsou samostatné evropské normy. Jsou zmiňovány v příslušných kapitolách. EN 1997 se zabývá prováděním v rozsahu, který je nutný k souladu s předpoklady návrhových pravidel. EN 1997 se nezabývá speciálními požadavky návrhu na seismické účinky. EN 1998 uvádí dodatečná pravidla pro geotechnický návrh na seismicitu, která doplňují nebo přizpůsobují pravidla uvedená v této normě.