Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 14064-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010964
Katalogové èíslo 76523
Název dokumentu Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace
Anglický název Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals
Datum vydání 01.09.2006
Datum ukonèení platnosti 01.10.2019
Datum úèinnosti 01.10.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.020.40 - Znečišťování, kontrola znečišťování a konzervace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 14064-12006
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
90475ČSN ISO 14064-1 2006Z101.10.2019
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507513ČSN EN ISO 14064-1 2019
Anotace

ČSN ISO 14064-1 Norma ISO 14064-1:2006 je jednou ze tří norem (ISO 14064-1:2006, ISO 14064-2:2006 a ISO 14064-3:2006), které představují nový úsek norem souboru ISO 14000. Tyto normy se poprvé věnují problematice skleníkových plynů. Jejich dobrovolné použití se předpokládá zejména v programech obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů nebo v dobrovolných iniciativách organizací při stanovení, monitorování, vykazování a validaci nebo ověření inventarizací skleníkových plynů. Využití této normy se též předpokládá při plánování a realizaci projektů na skleníkové plyny a v dobrovolných iniciativách organizací při stanovení a vykazování emisí skleníkových plynů za účelem jejich omezování. Norma ISO 14064-1 specifikuje principy a požadavky na stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace. Norma ISO 14064-1 zahrnuje požadavky pro plán, provedení, řízení a správu, vykazování a ověřování emisní inventury skleníkových plynů pro organizace. Tato norma je neutrální ve vztahu k programu na skleníkové plyny. V případě, že je uplatňován program na skleníkové plyny, doplňují požadavky tohoto programu požadavky ISO 14064. Pokud požadavky ISO 14064 zabraňují organizaci nebo navrhovateli projektu na skleníkové plyny plnit požadavky programu na skleníkové plyny, mají požadavky tohoto programu přednost.