Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 06 0320
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 060320
Katalogové èíslo 76296
Název dokumentu Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování
Anglický název Heating systems in buildings - Generation of domestic hot water - Designing
Datum vydání 01.09.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
51639ČSN 06 0320 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 06 0320 Norma platí pro projektování zařízení k ohřívání vody pro mytí osob, koupání, praní, umývání předmětů a úklid. Neplatí pro navrhování potrubních rozvodů teplé vody a cirkulace a pro provoz zařízení. Uvádí se základní podklady pro optimální návrh a pro technicky i hospodárně správné provedení montáže zařízení. Její užití vytváří podmínky pro hospodárný a bezpečný provoz zařízení. Zabezpečuje hygienické požadavky. Norma je určena především projektantům tepelných soustav a jejich zařízení, výrobcům, pracovníkům montáže, přejímacím odborníkům a vlastníkům a osobám, které zpracovávají návody.