Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 06 0830
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 060830
Katalogové číslo 76292
Název dokumentu Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení
Anglický název Heating systems in buildings - Safety device
Datum vydání 01.09.2006
Datum ukončení platnosti 01.09.2014
Datum účinnosti 01.10.2006
Věstník vydání (měs/rok) 9/06
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.10 - Ústřední vytápění
91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
86799ČSN 06 0830 2006Opr.101.09.2014
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
19852ČSN 06 0830 1996
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
95776ČSN 06 0830 2014
Anotace

ČSN 06 0830 Norma platí pro projektování, provádění a provoz zabezpečovacích zařízení pro tepelné soustavy v budovách parních nízkotlakých kotlů a vyvíječů páry do nejvyššího pracovního přetlaku 50 kPa, teplovodních otopných soustav s nejvyšší pracovní teplotou do 110 °C s kotli a výměníky, horkovodních uzavřených otopných soustav s pracovní teplotou nad 110 oC s kotli a výměníky jakékoliv konstrukce vytápěných z ústředního zdroje tepla, ohřívačů teplé vody připojených k tepelné soustavě a ohřívající vodu teplem přenášeným teplonosnou látkou a s přihlédnutím k ČSN EN 806-2. Zařízení, jejichž prováděcí projekt byl schválen před vydáním této normy, mohou být realizována a provozována podle projektu a dokumentace tohoto zařízení. Při rekonstrukcích a generálních opra-vách však musí být upraveny podle této normy. Tato norma neplatí pro zabezpečovací zařízení a výstroj vestavěných ohřívačů teplé vody v teplovod-ních kotlích do výkonu 50 kW podle ČSN 07 0245, plynových rychloohřívacích kotlů do výkonu 31,5 kW s vodním objemem do 10 litrů podle ČSN 07 0246. Pro navrhování teplovodních tepelných soustav platí ČSN EN 12 828. Jestliže návrh uspořádání podle této normy bude jiný než uvádí ČSN EN 12 828, je nutno toto řešení odůvodnit. Norma je určena především projektantům tepelných soustav a jejich zařízení, výrobcům, pracovníkům montáže, přejímacím odborníkům a vlastníkům a osobám, které zpracovávají návody.