Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 14791
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 834710
Katalogové číslo 76180
Název dokumentu Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu siřičitého - Referenční metoda
Anglický název Stationary source emissions - Determination of mass concentration of sulphur dioxide - Reference method
Datum vydání 1.7.2006
Datum ukončení platnosti 1.8.2017
Datum účinnosti 1.8.2006
Věstník vydání (měs/rok) 7/06
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.040.40 - Stacionární zdroje emisí
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 147912005
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
52204ČSN ISO 7934 1998
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
502264ČSN EN 14791 2017
Anotace

ČSN EN 14791 Norma uvádí dvě manuální metody vzorkování a stanovení SO2 v odpadních plynech vypouštěných do ovzduší potrubím nebo komíny, a to metodu iontové chromatografie a thorinovou metodu. Metoda je normovanou referenční metodou (NRM) určenou jednak pro jednorázová měření emisí, jednak pro kalibraci nebo ověřování automatizovaných měřících systémů (AMS). Metoda byla posuzována v průběhu terénních zkoušek prováděných ve spalovně odpadů, při spoluspalování odpadů a ve velkých spalovacích zařízeních. Validace byla prováděna pro dobu odběru vzorku 30 minut v rozmezí hmotnostní koncentrace SO2 0,5 mg/m3 až 2 000 mg/m3 pro iontovou chromatografii a 5 mg/m3 až 2 000 mg/m3 pro thorinovou metodu. Vyhřívanou sondou s regulovanou teplotu se odebere přes filtr reprezentativní vzorek plynu. Tento vzorek se vede po určenou dobu řízeným průtokem do absorpčního roztoku peroxidu vodíku. Oxid siřičitý obsažený ve vzorku plynu je v roztoku absorbován a oxidován na síranový anion. Hmotnostní koncentrace síranů v absorpčních roztocích se stanoví následně metodou iontové chromatografie nebo odměrnou analýzou roztokem chloristanu barnatého s vizuální indikací za použití thorinu. Jako rušivá složka působí SO3 rovněž přecházející v sorpčním roztoku na síranový anion. Obsáhlá přílohová část uvádí typy vzorkovacích systémů a absorbérů, příklad hodnocení shody referenční metody stanovení SO2 s požadavky kladenými na měření emisí, hodnocení shody obou metod, zkoušku ekvivalence odměrné metody s využitím indikátoru thorinu a iontové chromatografie a vztah k příslušným směrnicím EU. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.