Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1309
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441309
Katalogové èíslo 76176
Název dokumentu Tuhá paliva - Odběr, úprava vzorků a mechanické zkoušky briket
Anglický název Solid mineral fuels - Sampling, sample preparation and mechanical testing of briquettes
Datum vydání 01.07.2006
Datum ukonèení platnosti 01.12.2019
Datum úèinnosti 01.08.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
28172ČSN 44 1309 1990
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 44 1309 Tato norma stanoví postup odběru, úpravy vzorků a mechanické zkoušky pro ověřování jakosti dodávek volně ložených hnědouhelných briket.