Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 40-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732094
Katalogové èíslo 76131
Název dokumentu Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu
Anglický název Lighting columns - Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns
Datum vydání 01.07.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 93.080.40 - Veřejné osvětlení a příslušná zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 40-42005
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
77454ČSN EN 40-4 2006Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
2844ČSN 34 8340 1968
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 40-4 ČSN EN 40-4 je součástí souboru evropských norem EN 40, který má sedm částí a obsahuje ustanovení pro navrhování osvětlovacích stožárů. ČSN EN 40-4 obsahuje ustanovení, která musí být splněna pro stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu. Jde zejména o požadavky na materiál a rozměry, požadavky na spoje a přípoje, kritéria posuzování shody a přejímací podmínky. Norma obsahuje 3 normativní přílohy A, B, C, dále informativní přílohu Y a tzv. harmonizační doložku, která je obsažena v informativní příloze ZA. Přílohy stanoví minimální hodnoty krytí výztuže betonem, plán kontrol, specifikují typové zkoušky a přinášejí ustanovení, která se týkají směrnice EU o stavebních výrobcích.