Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1993-1-9
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731401
Katalogové èíslo 76043
Název dokumentu Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava
Anglický název Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue
Datum vydání 01.09.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.10 - Kovové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1993-1-92005
EN 1993-1-9/AC2005
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85384ČSN EN 1993-1-9 2006Z1
93024ČSN EN 1993-1-9 2006Z2
77424ČSN EN 1993-1-9 2006NA ed. A01.04.2012
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85903ČSN EN 1993-1-9 2006Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73845ČSN EN 1993-1-9 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1993-1-9 ČSN EN 1993-1-9:2006 přejímá evropskou normu EN 1993-1-9:2005 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava, včetně jejich příloh A a B. Nahrazuje kapitolu 9 předběžné normy ČSN P ENV 1993-1-1:1994 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla. Součástí ČSN EN 1993-1-9 je národní příloha NA k EN 1993-1-9, která určuje národně stanovené parametry platné pro území České republiky Norma uvádí metody pro posouzení únavové pevnosti ocelových nosných prvků a spojů, namáhaných na únavu.