Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60947-6-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354101
Katalogové èíslo 76016
Název dokumentu Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení
Anglický název Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching equipment
Datum vydání 01.07.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.130.20 - Elektrické rozváděče a řídicí přístroje nízkého napětí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60947-6-12005
IEC 60947-6-12005
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
95869ČSN EN 60947-6-1 ed. 2 2006A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
21388ČSN EN 60947-6-1 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60947-6-1 ed. 2 Tato norma platí pro přepínací zařízení (TSE), která se mají používat v napájecích systémech s přerušením napájení zátěže během přepínání a jejichž jmenovité napětí nepřekračuje AC 1 000 V nebo DC 1 500 V. Zahrnuje ručně ovládaná přepínací zařízení (MTSE); dálkově ovládaná přepínací zařízení (RTSE); automatická přepínací zařízení (ATSE); TSE s krytem i bez krytu.