Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62008
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356510
Katalogové èíslo 76011
Název dokumentu Funkční vlastnosti a kalibrační metody systémů sběru digitálních dat a odpovídajícího programového vybavení
Anglický název Performance characteristics and calibration methods for digital data acquisition systems and relevant software
Datum vydání 01.06.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 33.200 - Dálkové ovládání. Dálkové měření
35.080 - Vývoj softwaru a systémová dokumentace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 620082005
IEC 620082005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62008 Tato norma se zabývá konverzí nízkofrekvenčních signálů, např. provozní kontrolou, měřením vibrací, diagnostikou vibrací, akustikou, ultrazvukovými měřeními, měřeními teplot, měřeními tlaku, silnoproudými měřeními atd.