Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 08 0000
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 080000
Katalogové èíslo 759
Název dokumentu Názvosloví parních turbín
Anglický název Terminology of steam turbines
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti 01.09.2018
Datum úèinnosti 01.02.1973
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.27 - Technika energie a přenosu tepla (názvosloví)
27.040 - Plynové a parní turbiny. Parní stroje
Subsektor
Deskriptory CJJ,CJJ.J,LBB.H,LBB.HF,NGC,NGC.D,NGC.F,NGE.C
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
12245ČSN 08 0000 1971b01.09.2018
12246ČSN 08 0000 1971a01.09.2018
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 08 0000 Norma stanoví české a slovenské odborné názvosloví, používané v oboru parních turbín. Pro informaci jsou uvedeny i názvy anglické, ruské a německé. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví, česky je definováno přes 200 hesel. ČSN 08 0000 byla schválena 15.11.1971 a nabyla účinnosti od 1.2.1973. Nahradila ČSN 08 0000 r.1964. "Změnou a)-10/1979" se s účinností od 1.3.1980 provádí v normě několik zpřesnění. "Změnou b)-6/1986" se s účinností od 1.9.1986 zapracovává do normy ST SEV 3727-82 a norma je rozšířena o 35 hesel.