Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 54-17
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342710
Katalogové èíslo 75887
Název dokumentu Elektrická požární signalizace - Část 17: Izolátory
Anglický název Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators
Datum vydání 01.07.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 54-172005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 54-17 Tato norma specifikuje požadavky, zkušební metody, kritéria provedení pro izolátory, které jsou použity v systémech elektrické požární signalizace pro budovy (viz EN 54-1).