Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13084-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 734220
Katalogové èíslo 75881
Název dokumentu Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění
Anglický název Free-standing chimneys - Part 4: Brick liners - Design and execution
Datum vydání 01.06.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.060.40 - Komíny. Světlíky. Šachty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13084-42005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
71176ČSN EN 13084-4 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13084-4 Norma ČSN EN 13084-4 specifikuje zvláštní požadavky a funkční podmínky pro návrh a montáž vložkových systémů, zhotovených z cihelného zdiva, pro volně stojící komíny a stanovuje požadavky na zajištění mechanické pevnosti a stability vložek, v souladu se všeobecnými požadavky, stanovenými ČSN EN 13084-1.