Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60704-2-5 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361008
Katalogové èíslo 75866
Název dokumentu Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrická akumulační pokojová topidla
Anglický název Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-5: Particular requirements for electric thermal storage room heaters
Datum vydání 01.05.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.140.20 - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními
97.100.10 - Elektrická otopná tělesa
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60704-2-52005
IEC 60704-2-52005
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
98174ČSN EN 60704-2-5 ed. 2 2006A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20723ČSN EN 60704-2-5 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60704-2-5 ed. 2 Tato norma platí pro elektrická akumulační pokojová topidla s výstupem s nuceným prouděním vzduchu, navržená pro umístění na podlaze, pro montáž na stěnu nebo pro vestavění.