Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 54-18
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342710
Katalogové èíslo 75831
Název dokumentu Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení
Anglický název Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/ouput devices
Datum vydání 01.06.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 54-182005
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
79346ČSN EN 54-18 2006Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 54-18 Tato norma specifikuje požadavky, zkušební metody, kritéria a provedení pro vstupní/výstupní zařízení připojená k přenosové cestě systému elektrické požární signalizace. Zařízení je použito k přijímání a vysílání elektrických signálů do přenosové cesty a z přenosové cesty, nezbytných pro provoz systému elektrické požární signalizace a/nebo zařízení požární ochrany.