Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15876-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646416
Katalogové èíslo 75722
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Všeobecně
Anglický název Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polybutylene (PB) - Part 1: General
Datum vydání 01.05.2006
Datum ukonèení platnosti 01.09.2017
Datum úèinnosti 01.06.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.040.20 - Trubky z plastů
91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 15876-12003
ISO 15876-12003
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
80069ČSN EN ISO 15876-1 2006A101.09.2017
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69846ČSN EN ISO 15876-1 2004
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
502481ČSN EN ISO 15876-1 2017
Anotace

ČSN EN ISO 15876-1 ČSN EN ISO 15876 část 1 je součástí systémové normy, která specifikuje požadavky na potrubní systémy vyrobené z polybutenu (PB). Potrubní systém je určen pro použití v rozvodech horké a studené vody bez ohledu, zda se jedná o vodu pitnou (domácí systémy) nebo vytápěcí systémy za provozních tlaků a teplot příslušných třídě použití. EN ISO 15876 část 1 specifikuje obecné aspekty plastových potrubních systémů a požadavky a zkušební metody pro materiály. Spolu s dalšími částmi se EN ISO 15876-1 používá pro PB trubky, tvarovky, jejich spoje a spoje se součástmi z jiných plastových a neplastových materiálů určených pro rozvody horké a studené vody. Požadavky pro trubky jsou specifikovány v části 2 a pro tvarovky v části 3. Charakteristiky pro posouzení vhodnosti použití (hlavně pro spoje) jsou uvedeny v části 5. Část 7 (CEN ISO/TS 15876-7:2003) obsahuje směrnici pro posuzování shody.