Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15876-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646416
Katalogové èíslo 75721
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky
Anglický název Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polybutylene (PB) - Part 3: Fittings
Datum vydání 01.05.2006
Datum ukonèení platnosti 01.09.2017
Datum úèinnosti 01.06.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.040.45 - Fitinky z plastů
91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 15876-32003
ISO 15876-32003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69840ČSN EN ISO 15876-3 2004
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
502479ČSN EN ISO 15876-3 2017
Anotace

ČSN EN ISO 15876-3 ČSN EN ISO 15876 část 3 je součástí systémové normy, která specifikuje požadavky na potrubní systémy vyrobené ze Polybutenu (PB). Potrubní systém je určen pro použití v rozvodech horké a studené vody bez ohledu, zda se jedná o vodu pitnou (domácí systémy) nebo vytápěcí systémy za provozních tlaků a teplot příslušných třídě použití. EN ISO 15876 část 3 specifikuje požadavky na tvarovky. Tato norma zahrnuje rozsah provozních podmínek (třídy použití), výpočtové tlaky a třídy rozměrů tvarovek. Spolu s dalšími částmi se tato norma používá proPB trubky, tvarovky, jejich spoje a spoje se součástmi z jiných plastových a neplastových materiálů určených pro rozvody horké a studené vody. Všeobecné požadavky a požadavky na materiály jsou uvedeny v části 1, požadavky na pro trubky jsou specifikovány v části 2, charakteristiky pro posouzení vhodnosti použití (hlavně pro spoje) jsou uvedeny v části 5. Část 7 (CEN ISO/TS 15876-7:2003) obsahuje směrnici pro posuzování shody.