Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10027-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420011
Katalogové èíslo 75628
Název dokumentu Systémy označování ocelí - Část 1: Stavba značek ocelí
Anglický název Designation systems for steels - Part 1: Steel names
Datum vydání 01.04.2006
Datum ukonèení platnosti 01.06.2017
Datum úèinnosti 01.05.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.080.20 - Oceli
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10027-12005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17463ČSN EN 10027-1 1995
55675ČSN CR 10260 1999
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501801ČSN EN 10027-1 2017
Anotace

ČSN EN 10027-1 Norma stanoví pravidla pro stavbu značek ocelí pomocí určujících písmen a číslic vyjadřujících použití a hlavní charakteristiky, například mechanické, fyzikální, chemické, tak aby poskytly zkrácenou identifikaci oceli. Stavba značky oceli se skládá ze základních a přídavných symbolů. Základní symbol pro oceli k tváření a na odlitky uvádí tabulky jednotlivých druhů ocelí a označuje se písmeny. Norma slouží jako metodický podklad při unifikaci národních značek členů evropské normalizace při tvorbě výrobkových norem hutních polotovarů.