Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14731
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731078
Katalogové èíslo 75379
Název dokumentu Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zhutňování zemin vibrováním
Anglický název Execution of special geotechnical works - Ground treatment by deep vibration
Datum vydání 01.04.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 93.020 - Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 147312005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
75103ČSN EN 14731 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14731 Tato evropská norma platí pro navrhování, provádění, zkoušení a monitoring prací hloubkového zhutňování zemin vibrováním prováděných hloubkovými vibrátory a hutnicími sondami. Tato evropská norma platí pro hloubkové zhutňování následujících typů: - hloubkové vibrační zhutňování k zvýšení ulehlosti stávajícího podloží; - vibrované štěrkové pilíře tvořící kompozitní zemní konstrukci vyztuženou hrubozrnným materiálem, který musí být zhutněn; obecně mají štěrkové pilíře průměr větší než 0,6 m a menší než 1,2 m. Tato evropská norma platí pro hloubkové zhutňování následujícími metodami: - metody, při kterých se do podloží zapouštějí hloubkové vibrátory sestávající z oscilujících závaží, která vyvolávají horizontální kmitání; - metody, při kterých se do podloží zapouštějí hutnicí sondy s použitím vibrátorů zůstávajících na povrchu a která ve většině případů oscilují ve svislém směru. Přehled metod zhutňování je uveden v přílohách A a B. Tato evropská norma nezahrnuje, mimo jiné, následující metody zhutňování: - metody, při kterých jsou pískové nebo štěrkové pilíře instalovány pomocí beraněných nebo vibrovaných pažnic; - metody, při kterých jsou vytvářeny velmi pevné pilíře buď přidáním cementu do hrubozrnného materiálu nebo použitím betonu nebo jiného pojiva; - dynamické zhutňování a jiné metody, při kterých se určitá forma zhutňování aplikuje na povrch terénu; - zhutňování výbuchem.