Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50085-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 370010
Katalogové èíslo 75372
Název dokumentu Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.04.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.120.10 - Instalační trubky pro elektrické účely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50085-12005
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
94499ČSN EN 50085-1 ed. 2 2006A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50085-1 ed. 2 Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro úložné elektroinstalační kanály (CTS) a protahovací elektroinstalační kanály (CDS) určené pro umístění, a kde je to nutné, pro ochranné oddělení izolovaných vodičů, kabelů a případně dalších elektrických zařízení v instalacích elektrických a/nebo komunikačních systémů. Maximální napětí těchto instalací je AC 1 000 V a DC 1 500 V.