Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50369
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 370000
Katalogové èíslo 75371
Název dokumentu Vodotěsné zapouzdřené systémy pro vedení kabelů
Anglický název Liquid tight sheathing systems for cable management
Datum vydání 01.04.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.120.10 - Instalační trubky pro elektrické účely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 503692005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50369 Tato norma specifikuje požadavky proti vniknutí vody a zkoušky pro vodotěsné zapouzdřené systémy nešířící plamen pro ochranu a vedení izolovaných vodičů a/nebo kabelů v elektrických instalacích nebo v komunikačních systémech do AC 1 000 V a/nebo DC 1 500 V. Platí pro kovové, nekovové a kombinované vodotěsné zapouzdřené systémy včetně šroubení ukončujících systém.