Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12101-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389700
Katalogové èíslo 75318
Název dokumentu Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany
Anglický název Smoke and heat control systems - Part 1: Specification for smoke barriers
Datum vydání 01.02.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
23.120 - Ventilátory. Větráky. Klimatizační zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12101-12005
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
77008ČSN EN 12101-1 2006A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12101-1 Tato část EN 12101 stanoví požadavky na provedení, třídění a zkušební metody pro kouřové zábrany, zahrnující vlastní zábranu s přidruženým aktivačním nebo pohonným zařízením nebo bez něj, určenou pro použití v zařízeních pro odvod kouře a tepla. Týká se pouze zábran instalovaných v budovách, tzn. že neplatí pro zábrany vytvořené z části stavební konstrukce. Tato norma stanoví zkušební metody a způsoby hodnocení shody pro systémy kouřových zábran. Kouřové zábrany usměrňují při požáru pohyb zplodin hoření ve stavebních objektech. Pokud jsou v zařízení pro odvod kouře a tepla použity kouřové zábrany, stávají se jeho rozhodujícím prvkem. Jestliže nejsou kouřové zábrany při požáru ve své funkční poloze, nebude zařízení pracovat tak, jak bylo navrženo. Avšak i v případě nefunkčnosti jiných prvků větracího zařízení pro odvod kouře a tepla zajistí kouřové zábrany ve své funkční poloze základní ohraničení a směrování kouře. Komponenty zařízení pro odvod kouře a tepla odvětráním mají být instalovány jako součást řádně navrženého systému pro odvod kouře a tepla.