Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50288-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347818
Katalogové èíslo 75196
Název dokumentu Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 7: Dílčí specifikace přístrojových a ovládacích kabelů
Anglický název Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 7: Sectional specification for instrumentation and control cables
Datum vydání 01.02.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 33.120.10 - Koaxiální kabely. Vlnovody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50288-72005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50288-7 Tato norma pokrývá víceprvkové kabely vhodné k připojování přístrojů a řídicích systémů pro přenos analogových nebo digitálních signálů. Tyto kabely mohou nebo nemusí být stíněny a alternativně mohou zahrnovat pancíř a/nebo ochranné vrstvy proti vnikání vlhkosti nebo působení vlivů prostředí. Kabely musí mít mechanicky robustní konstrukci a charakteristiky pro zpracování elektrických přenosů. Podrobně jsou uvedeny elektrické, mechanické a přenosové vlastnosti a vlastnosti kabelů z hlediska vlivů prostředí, vztažené k jejich referenčním zkušebním metodám. Tuto normu je nutno používat spolu s EN 50288-1, která obsahuje základní ustanovení pro její používání.