Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 75 6307
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756307
Katalogové èíslo 75166
Název dokumentu Přehled evropských norem určených pro sanaci systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek
Anglický název Survey of European Standards for rehabilitation of drain and sewer systems
Datum vydání 01.03.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 93.030 - Vnější systémy odvádění odpadních vod
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TR 151282005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 75 6307 Tento dokument poskytuje přehled evropských norem, které jsou k datu vydání k dispozici v oblasti sanace systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek.