Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 13978-1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 723059
Katalogové číslo 75127
Název dokumentu Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové garáže - Část 1: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu
Anglický název Precast concrete products - Precast concrete garages - Part 1: Requirements for reinforced garages monolithic or consisting of single sections with room dimensions
Datum vydání 01.02.2006
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.03.2006
Věstník vydání (měs/rok) 2/06
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.090 - Vnější části staveb
91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 13978-12005
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13978-1 Tato norma je částí série výrobkových norem pro betonové prefabrikáty a je v souladu s přidruženými normami EN 206-1 pro beton a EN 1992 pro navrhování betonových konstrukcí. Pro společná hlediska, týkající se všech betonových prefabrikátů, jsou uvedeny odkazy na EN 13369. Tato norma se vztahuje na prefabrikované železobetonové garáže, které se vyrábí ve výrobnách v celku jako prostorové dílce nebo jako sestava jednotlivých rovinných dílců o rozměrech garážového boxu. Příloha A (informativní) obsahuje doporučení pro krytí betonem. Příloha B (normativní) obsahuje kontrolní plány pro provádění řízení výroby. Příloha C (informativní) uvádí zjednodušená pravidla pro navrhování garáží. Příloha D (normativní) obsahuje počáteční zkoušky typu, které se musí provádět. Příloha E (informativní) podává informace o požární odolnosti garážových boxů podzemních garáží. Příloha ZA určuje podmínky pro označení CE a pro hodnocení shody výrobků s požadavky této normy.