Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12101-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389700
Katalogové èíslo 75114
Název dokumentu Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy
Anglický název Smoke and heat control systems - Part 6: Specification for pressure differential systems - Kits
Datum vydání 01.02.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.99 - Ostatní normy týkající se protipožární ochrany
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12101-62005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
515565
Anotace

ČSN EN 12101-6 Tato norma se týká údajů a požadavků na návrh, metod výpočtů, montáže a zkoušení zařízení určených k omezování šíření kouře, pracujících na principu rozdílu tlaků. Zařízení pracující na principu rozdílu tlaků lze zajistit dvěma způsoby: a) zvyšováním tlaku - udržováním přetlaku v chráněných prostorech nebo b) snižováním tlaku - odváděním horkých plynů z oblasti požáru při tlaku nižším, než je v přilehlém chráněném prostoru.